13 december 2019

Naturskyddsföreningen i Jokkmokk

 Naturskyddsföreningen i Jokkmokk fyller 50 år......

I 50 år har föreningen jobbat och slitit för att rädda en del av vår fantastiska natur. Fortfarande kan vi njuta av en och annan vild och fri älv, höra vinden susa i i de stora furorna i fjällnära urskogar. Utan Naturskyddsföreningen i Jokkmokk hade det nog varit mest kalhyggen, kraftverken hade tystat de flesta av våra älvar.

Min lilla kamrat i Luvos sänder en hälsning.........


Midvinter...

Midvinterljus, polarnatten kommer snart......

2 oktober 2019

Fotoutställning på Folkes i Huddinge

Hejsan, nu kommer jag ner till Stockholm.

Under Jokkmokksdagarna i Huddinge kommer jag att ha fotoutställning på Folkes i Huddinge.


Vernissage

19 oktober kl. 12.00 på Folkes

Föreläsning med bildspel

24/10 kl. 18.00 & 25/10 kl.150030 september 2019

Pärlälvens fjällurskog

I går hade vi besök av Norrbottens skogsgrupp (Naturskyddsföreningen Norrbotten) Pärlälvens fjällurskog är ett naturreservat som omfattar 1158 kvadratkilometer väglöst reservat med till stora delar orörd urskog.Lars-Ture Lindholm guidade oss genom vildmarken, och berättade om det värdefulla reservatet. Det började småregna efter ett tag, men Lars-Ture och hans fru Marit hade naturligtvis förberett och tagit med regnskydd. Vi gjorde eld och sotpannan sattes på elden, som brukligt är här uppe! Vi hade en trevlig stund där bland torrfuror och gammelskog.
En glädjande nyhet.......Nästa år kommer det att ske en större EU- satsning för att gynna växt -och djurliv i Pärlälven.
Vi ska återskapa huvudfåran från rensningar som gjordes under flottningen säger Magnus Johansson, som är projektledare på Länsstyrelsen.
Det är för att skapa bra livsmiljöer för fisk, insekter och växter i och kring älven som åtgärderna görs- och extra fokus har man på insatser som gynnar flodpärlmusslan.


Jag kommer att ha en fotoutställning i Stockholm 19 - 27 oktober, på Folkes i Huddinge, i samband med Jokkmokksdagarna, jag ska även föreläsa och visa bildspel ett par gånger, ni är alla välkomna!
24 september 2019

Spetsbergsgäss på besök

Vi har besök av ett par spetsbergsgäss, de har varit på vår gård i Luvos, 5 mil väster om Jokkmokk i 4 dygn. De är otroligt orädda, vi kan sitta ett par meter ifrån dom dom betar lugnt vidare, och kan till och med ta sig en tupplur. Dom håller sig mest framför vår farstubro och betar, då och då går dom ner till älven för att dricka.


24 augusti 2019

Pilgrimsfalk

Häckar helst på klipphylla eller i brant. Gärna med vatten nedanför. 2-4 ägg läggs i slutet av april eller början av maj. Pilgrimsfalkens ungar blir flygfärdiga ca fyrtio dagar efter kläckningen. De stannar nära boet ytterligare 5 - 6 veckor för att lära sig flyga och jaga. Ett pilgrimsfalkpar håller ihop hela livet och återvänder i regel till samma boplats år efter år.Pilgrimsfalken är en kraftig och aggressiv flygare som slår sitt byte i störtdykningar i över 200 km/h. De använder sin hastighet och tyngd för att döda fåglar i luften genom att "krocka" ihjäl bytet. Bytet är ofta fåglar i ungefär en duvas storlek. En störtdykande pilgrimsfalk kan komma upp i en hastighet av 320 km/h eller mer, vilket gör den till världens snabbaste djur.


Den svenska populationen på över 1000 par krympte och bestod 1965 av bara 35 häckande par, och omkring 15 par i mitten av 1970-talet. Det allvarligaste problemet var att äggens skal blev för tunna för att ruva vilket berodde på giftansamlingar i föräldrarna. Tackvare minskad användning av, för pilgrimsfalken, farliga miljögifter samt arbete med avel och utplantering ökar antal pigrimsfalkar långsamt. De största naturliga hoten mot häckande pilgrimsfalkar är mård, räv och berguv.


De svenska pilgrimsfalkarna övervintrar på kontinenten.